'

Program

9.00–10.30

František Musil, Klatovy, Současné možnosti laboratorní diagnostiky karcinomu pankreatu

Daniel Rajdl, Plzeň, Odhady glomerulární filtrace (nejen) u onkologických pacientů

Jaroslav Racek, Plzeň, Biomarkery chronického onemocnění ledvin – doporučení EFLM Task Group 2022

Daniel Steinbach, Jaroslav Racek, Daniel Rajdl, Plzeň, Stanovení kreatininu Jaffého metodou a enzymaticky – pro a proti

10.50–12.20

Helena Lahoda Brodská, Praha, Možnosti detekce závažnosti sepse

Jan Vojtíšek, České Budějovice, Metabolismus zátěže 

Drahomíra Springer, Praha, Stanovení PlGF jako součást screeningu preeklampsie

Luděk Šprongl, Kladno, Opakování měření a problémy s variabilitou šarží – pohled EFLM

13.15–14.45

Eva Herkommerová, Most, Nová antiepileptika

Jaroslava Červeňová, Plzeň, TDM u psychofarmak

Václav Hejda, Plzeň, FIB-4 – význam a použití

Lenka Bultasová, Plzeň, Využití monitorace protidestičkové léčby v klinické praxi 

Změna programu vyhrazena.